Kalıp Üretim ve Takip Sistemi

ERPIS ProMOULD MMS bir kalıp üretim ve takip programı olup, kalıp üretimi ve takibinde karmaşık ve zor yapıyı kolay adımlarla tasarlayabilme ve izleme imkanı sunar.

ERPIS ProMOULD MMS kalıp üretim ve takip sistemi ile;

Makine ve tezgah planlaması, sipariş takibi, maliyet kontrolü, puantaj bilgilerinin yönetimi (operatörün çalıştığı makine ya da tezgahtaki net çalışma ve duruş süreleri gibi), kalıp maliyetlerinin çıkarılması gerçekleştirilebilir.

ProMOULD MMS Avantajları

Kalıp yapımı için temin edilen malzeme maliyetlerinin hesaplanması
Kalıp tasarımında planlanan adımların etkin ve kolay şekilde takip edilmesi
Kalıp üretiminde operatörlerin çalışma sürelerinin ve işçilik maliyetlerinin hesaplanabilmesi
Kalıp projesinde belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin izlenebilmesi
Kalıp projesinde yapılan iyileştirme maliyetlerinin hesaplanabilmesi
Kalıp projesinde yapılan iyileştirme nedenlerinin takip edilebilmesi
Operatörlerin daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlanması
Kalıp tasarımında planlanan adımlara tek tuş ile iş emri yaratabilme
Makine, tezgah ve operatör çalışma sürelerinin etkin planlanabilmesi
Kalıphane performansının ölçülebilmesi
Mevcut kaynakların daha etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması
Kalıp tasarımındaki karmaşıklık ve zor yapının anlaşılabilir ve kolay adımlarla planlanabilmesi
Kalıp tasarımında planlanan adımların ve işlerin, kullanıcılara ve operatörlere görsel ekranlarda aktarabilmesi
Operatörlere iş emrine başlama, duruş ve bitiş ekranları verilerek, puantaj verilerinin anlık ve otomatik olarak